Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 21-28/4/2020 (trang 12)

0

Đức Thánh Cha Phanxicô trên Twitter
từ 11-15/3/2020

11 tháng Ba: Tính hư ảo – tinh thần của thế gian – là con đường ma quỷ đề nghị để kéo chúng ta xa lánh Thập giá của Đức Ki-tô. Chúng ta hãy xin Chúa ban ơn biết phân định con đường của Chúa, đó là Thập giá, và con đường thế gian là tính hư ảo.

 Chúng ta được kêu gọi để tái khám phá điều gì thật sự quan trọng, điều chúng ta thật sự cần, điều giúp chúng ta sống tốt, đồng thời nhận biết được điều gì là thứ yếu mà chúng ta có thể dễ dàng thực hiện công việc mà không cần đến. #GeneralAudience #Beatitudes

12 tháng Ba: Ôi lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm nơi nương náu dưới sự bảo vệ của Mẹ. Xin đừng chê bỏ những lời khẩn xin của chúng con – chúng con đang trong cuộc thử thách – và cứu chúng con khỏi mọi hiểm nguy, Ôi lạy Đức Đồng trinh vinh hiển và đầy ân phúc.

Hôm nay chúng ta hãy xin Chúa ban ơn không bị rơi vào sự thờ ơ, ơn để tất cả những thông tin chúng ta nghe biết về sự đau khổ của con người có thể thấm nhập vào tâm hồn chúng ta và khiến chúng ta làm một điều gì đó cho người khác. #HomilySantaMarta

 Hành trình của #Mùa Chay là hành trình của bác ái đối với những người hèn mọn nhất.

13 tháng Ba: Hôm nay cha cầu nguyện cho tất cả các mục tử đang đồng hành với dân Chúa trong cuộc khủng hoảng này. Xin Chúa ban cho họ sức mạnh và khả năng biết chọn lựa những cách tốt nhất để trợ giúp.

 #Cầu nguyện là một cách diễn đạt những thiếu thốn của chúng ta để đáp lại cho tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu luôn luôn đi trước và giữ gìn chúng ta. Người Ki-tô hữu cầu nguyện với ý thức rằng, mặc dù bất xứng, nhưng chúng ta vẫn được yêu thương.

14 tháng Ba: Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình đang phải xoay sở trong hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt những gia đình có người khuyết tật. Chúng ta hãy cầu xin để họ không mất đi sự bình an trong thời gian này và họ tiếp tục tiến bước với sức mạnh và niềm vui.

 Qua dụ ngôn Người con Hoang đàng (Lc 15:1-32) Chúa giúp chúng ta hiểu được vấn đề: sống trong nhà nhưng lại không có cảm giác ở nhà, vì không có mối quan hệ của tình cha mẹ hoặc anh chị em. #HomilySantaMarta

 Ngay cả trước khi chúng ta cất bước đi tìm kiếm Ngài, chúng ta biết rằng Chúa đang tìm kiếm chúng ta và đến để gặp gỡ và lên tiếng gọi chúng ta. Chúng ta hân hoan lên đường, vì chúng ta biết rằng Ngài đang chờ đợi chúng ta! #Lent

15 tháng Ba: Hôm nay #hãy cùng nhau cầu nguyện cho những người đang làm việc để bảo đảm cho những sự phục vụ cộng đồng: những người làm việc trong các nhà thuốc, siêu thị, vận tải, cảnh sát, và tất cả những người đang làm việc để giúp cho đời sống xã hội và dân sự được diễn ra đều đặn.

 #Tin mừng trong ngày (Ga 4:5-42) kể cho chúng ta sự gặp gỡ của Chúa Giê-su với một người phụ nữ, một tội nhân có can đảm kể cho Ngài nghe sự thật. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn luôn cầu nguyện trong sự thật. #HomilySantaMarta

 Chúng ta hãy xin ơn biết nuôi dưỡng khát khao Đức Ki-tô, nguồn nước sự sống, nguồn nước duy nhất có thể làm thỏa mãn cơn khát sự sống và yêu thương mà chúng ta mang trong lòng. #Angelus

[Nguồn: https://twitter.com/Pontifex]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 16/3/2020]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Comments are closed.