Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 21-28/4/2020 (trang 12)

0

Đức Thánh Cha Phanxicô trên Twitter
từ 01-10/3/2020

1 tháng Ba: #Tin mừng hôm nay (Mt 4:1-11) cho chúng ta thấy Chúa Giê-su trả lời ra sao cho tên cám dỗ cố gài bẫy Ngài ba lần. Ước mong kinh nghiệm của Ngài cũng giúp chúng ta biết cảnh giác khi đứng trước sự cám dỗ và không đầu hàng trước ngẫu thần của thế gian. #Lent

1 tháng Ba: Cha xin anh chị em nhớ đến cha trong lời cầu nguyện và cả các thành viên của Giáo triều Roma, là những người tối nay sẽ bắt đầu Tuần Tĩnh tâm.

6 tháng Ba: Một lần nữa cha mong muốn thể hiện sự gần gũi với tất cả những bệnh nhân #coronavirus và với những nhân viên y tế đang chăm sóc họ, cũng như các nhà chức trách dân sự và tất cả những người cộng tác trong việc hỗ trợ các bệnh nhân và trong công tác ngăn chặn sự lây lan của virus.

6 tháng Ba: #Mùa Chay là thời gian thích hợp để bản thân chúng ta suy ngẫm về sự đau đớn của những người chịu đau khổ mà không có ai giúp đỡ. Nó là thời gian để biến lòng trắc ẩn thành hành động cụ thể cho tình đoàn kết và sự chăm sóc.

7 tháng Ba: Trong thời gian #Mùa Chay này, ước mong chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa, Chúng ta càng gắn kết với Lời của Người, chúng ta càng trải nghiệm được lòng thương xót Người ban cho chúng ta cách nhưng không.

8 tháng Ba: Biến cố Biến hình kỳ diệu, được thuật lại trong #Tin mừng hôm nay (Mt 17:1-9), mở ra cho chúng ta sự hiểu biết trọn vẹn hơn về mầu nhiệm của Đức Ki-tô, Đấng phải chịu đau khổ, chịu chết và sống lại.

8 tháng Ba: Chính những người phụ nữ chào đón sự sống trong họ. Những người phụ nữ chứng minh rằng cuộc sống không chỉ là tiếp tục sản sinh ra mọi thứ, nhưng là ôm lấy mọi thứ theo đúng bản chất của chúng. #InternationalWomensDay

9 tháng Ba: Khi chúng ta nhớ rằng chúng ta đã phạm tội và có ý thức xấu hổ, điều đó chạm đến trái tim của Chúa, và Người đáp lại với lòng thương xót. Hôm nay chúng ta hãy xin ơn biết xấu hổ. #HomilySantaMarta

9 tháng Ba: Lời cầu nguyện Mùa Chay của chúng ta có thể dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng điều thật sự quan trọng trước mặt Chúa là lời cầu nguyện đó đâm sâu trong tâm hồn chúng ta và quét sạch mọi sự chai sạn trong lòng, để hoán cải chúng ta về với Ngài. #Lent

10 tháng Ba: Chúng ta cùng cầu nguyện. Trong những ngày này anh chị em có thể theo dõi Thánh Lễ trực tiếp từ Santa Marta mỗi sáng lúc 7 giờ (giờ Roma).

10 tháng Ba: Hôm nay Chúa kêu gọi tất cả chúng ta là những tội nhân hãy đối thoại với Người: “Đừng sợ.” “Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông” (Is 1:18). #HomilySantaMarta

10 tháng Ba: Chúa nói với chúng ta không chỉ thực hiện những việc bác ái, cầu nguyện, và ăn chay, nhưng hãy làm những việc đó không để ra vẻ, không hai mặt, và không giả hình. #Lent

[Nguồn: https://twitter.com/Pontifex]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 11/3/2020]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Comments are closed.