Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 21-28/4/2020 (trang 12)

0

Đức Thánh Cha Phanxicô trên Twitter
từ 16- 20/4/2020

16 tháng Tư: Chúng ta #cùng cầu nguyện cho các dược sĩ. Họ đang làm việc rất vất vả cùng với các bác sĩ và y tá, để giúp cho các bệnh nhân tốt hơn.

 #Tin mừng trong ngày (Lc 24:35-48) là một trong những phần yêu thích nhất của cha: “Các ông còn chưa tin vì mừng quá” (c. 41). Quá vui mừng: đó không phải là niềm vui đơn thuần, lạc quan, nhưng là điều khác. Nó được tràn đầy niềm an ủi, tràn đầy sự hiện hữu của Chúa. #HomilySantaMarta

 Niềm vui của Đức Chúa là sức mạnh của anh em (Nkm 8:10). Niềm vui của Chúa là sức mạnh vĩ đại mà chúng ta có được để thúc đẩy chúng ta tiếp tục làm chứng tá cho sự sống. Hôm nay chúng ta hãy xin ơn có được niềm vui này, đó là hoa trái của Chúa Thánh Thần. #HomilySantaMarta

17 tháng Tư: Chúng ta #cùng cầu nguyện cho những phụ nữ đang mang thai, những người sẽ trở thành mẹ và tự hỏi: “Con của tôi sẽ sống trong một thế giới như thế nào?” Xin Chúa ban cho họ lòng can đảm và sự vững tin rằng chắc chắn nó sẽ là một thế giới khác, nhưng cũng sẽ là một thế giới Chúa yêu thương vô cùng.

Các môn đệ đã phát triển trong sự mật thiết với Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa cũng dạy cho chúng ta sự mật thiết này với Ngài, nó là một sự riêng tư, nhưng luôn mang tính hiệp thông: một sự mật thiết trong cuộc sống hàng ngày, trong các bí tích, trong giữa dân của Chúa. #HomilySantaMarta

18 tháng Tư: Chúng ta hãy nhớ đến trách vụ khó khăn được trao phó cho những người chăm sóc sức khỏe, các y tá và bác sĩ, trong việc chăm sóc cho người khuyết tật bị nhiễm Covid-19. Chúng ta #cùng cầu nguyện cho những người khuyết tật và những người hỗ trợ họ.

Sự can đảm của các Tông đồ có từ đâu? Đó là một ơn của Chúa Thánh Thần. Lòng dũng cảm – sự can đảm – là ơn Thiên Chúa ban cho trong ngày Lễ Ngũ tuần. Sứ mệnh của người Kitô hữu được sinh ra từ ơn này của Chúa Thánh Thần. #HomilySantnaMarta

19 tháng Tư: Lòng thương xót trung tín và kiên nhẫn của Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi tiến tới để nâng đỡ chúng ta dậy khi chúng ta vấp ngã. Ngài muốn chúng ta nhìn thấy Ngài, không phải như một người đốc công mà chúng ta phải trả những món nợ, nhưng như Cha của chúng ta là người luôn luôn nâng đỡ chúng ta đứng dậy. #DivineMercySunday

Chúa chờ đợi chúng ta để dâng lên cho Ngài những vấp ngã của mình để Ngài có thể giúp chúng ta trải nghiệm lòng thương xót của Ngài. #DivineMercySunday http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200419_omelia-divinamisericordia.html

20 tháng Tư: Chúng ta #cùng cầu nguyện cho những người nam và nữ có ơn gọi trong đời sống chính trị, đó là một hình thức cao cả của đức ái. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các đảng chính trị trong những quốc gia, để trong đại dịch này họ có thể cùng nhau tìm kiếm sự tốt đẹp cho đất nước chứ không phải điều tốt đẹp cho riêng đảng của họ.

Là người Kitô hữu không chỉ kiện toàn các Điều Răn, nhưng “phải được tái sinh” và cho phép Thần Khí ngự vào trong chúng ta và đưa chúng ta đến bất kỳ nơi nào Người muốn. Đây là sự tự do của Thần Khí. Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết vâng nghe Thần Khí. #HomilySantaMarta

[Nguồn: https://twitter.com/Pontifex]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 21/4/2020]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Comments are closed.