Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 21-28/4/2020 (trang 12)

0

Đức Thánh Cha Phanxicô trên Twitter
từ 16-20/3/2020

16 tháng Ba: Xin Chúa giúp cho các gia đình khám phá ra những cách thức mới để thể hiện tình yêu thương trong hoàn cảnh này. Nó là một cơ hội rất đẹp để tái khám phá lòng cảm mến trong gia đình. #Cùng cầu nguyện cho những mối quan hệ trong gia đình luôn được nuôi dưỡng vì sự tốt lành.

 Thiên Chúa luôn hoạt động qua những việc đơn sơ: tính đơn sơ của công việc hàng ngày, tính đơn sơ của lời cầu nguyện. Nhưng tinh thần thế gian dẫn đưa chúng ta đến với tính hư ảo, đến với những hình thức bên ngoài kết thúc trong bạo lực. #HomilySantaMarta

“Hãy sám hối,” nói cách khác là “hãy thay đổi đời sống (Mt 4:17), vì một đời sống mới đã bắt đầu. Thời gian bạn sống cho bản thân đã qua đi; bây giờ là lúc sống với và sống cho Thiên Chúa, với tha nhân, sống với và sống cho tình yêu. #Lent

17 tháng Ba: #Cùng cầu nguyện cho người già đang chịu đau khổ đặc biệt trong thời điểm này bị cô độc trong nhà, nhiều khi vô cùng sợ hãi. Họ đã cho chúng ta sự khôn ngoan, sự sống, câu chuyện của chúng ta … Ước mong rằng chúng ta gần gũi với họ trong lời cầu nguyện.

Dụ ngôn Chúa Giê-su kể cho chúng ta (Mt 18:23-35) rất rõ ràng: xin tha thứ có nghĩa là thứ tha. Cả hai luôn song hành với nhau và không thể tách rời. Tha thứ là điều kiện để đi vào thiên đàng. #HomilySantaMarta

Chúng ta hãy cho phép bản thân được Thiên Chúa yêu thương, để về phần mình chúng ta lại có thể trao tặng thương yêu. Chúng ta hãy cho phép bản thân đứng dậy và tiến đến Phục sinh. #Lent

18 tháng Ba: #Cùng cầu nguyện cho người qua đời, những người đã chết vì virus. Chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho những nhân viên y tế là những người hy sinh cuộc sống để phục vụ bệnh nhân.

 Thiên Chúa của chúng ta thì gần gũi và kêu gọi chúng ta hãy gần gũi với nhau. Có lẽ lúc này chúng ta không thể gần nhau về thể xác vì sợ lây nhiễm, nhưng chúng ta có thể tái thức tỉnh trong mình thói quen gần gũi với người khác trong lời cầu nguyện và sự giúp đỡ lẫn nhau. #HomilySantaMarta

 Lòng thương xót của Chúa là sự giải thoát và là hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta cần tha thứ, vì bản thân chúng ta cần được tha thứ. #GeneralAudience #Beatitudes

19 tháng Ba: Trong ngày Lễ #Thánh Giu-se chúng ta hãy xin Chúa ban ơn biết sống tính cụ thể trong cuộc sống hàng ngày, và trong ‘tính cụ thể’ của mầu nhiệm. Đi vào mầu nhiệm không phải là một giấc mơ; đi vào mầu nhiệm có nghĩa là tôn thờ.

Đức tin phát triển với những bước đi khiêm nhường và thiết thực. #Lent

20 tháng Ba: Anh chị em thân mến, tối nay chúng ta cùng hiệp thông trong tinh thần lần Chuỗi Mân Côi. Xin Mẹ Maria là sức Khỏe của người bệnh, và Thánh Giu-se là người của đức tin, chuyển cầu cho chúng ta! #PrayTogether

 #Cùng cầu nguyện, phó thác bản thân cho sự chuyển cầu của Thánh Giu-se, là Đấng thấu hiểu những bấp bênh và cay đắng. Dù lo lắng về tương lai, ngài luôn biết cách đi qua bóng đen của những thời khắc bấp bênh, luôn cho phép bản thân được dẫn dắt bởi thánh ý của Chúa mà không do dự.

 Chúng ta hãy #cùng cầu nguyện cho các bác sĩ, nhân viên nhà thương, và những thiện nguyện viên đang liều mạng sống của họ để cứu người. Và cho các nhà lãnh đạo dân sự, cho những người phải đưa ra quyết định trong thời điểm này. Tất cả họ là trụ cột để bảo vệ chúng ta trong cuộc khủng hoảng này.

 Thiên Chúa nhân từ sẽ chữa lành tất cả những vết thương cuộc sống của chúng ta, và tất cả những điều xấu chúng ta đã làm. Trở về với Chúa có nghĩa là trở về với một cái ôm, cái ôm của Chúa Cha. #HomilySantaMarta

Ngọn lửa tình yêu của Chúa sẽ thiêu rụi những tro bụi tội lỗi của chúng ta. Cái ôm của Chúa Cha đổi mới chúng ta từ sâu thẳm tâm hồn và thanh tẩy tâm hồn chúng ta. #Lent

[Nguồn: https://twitter.com/Pontifex]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 21/3/2020]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Comments are closed.