Chúc Tụng Chúa về Thánh Cả Giuse

0

Các thần học gia dành cho Thiên Chúa sự sùng kính Latria – sự tôn thờ. Sau đó, đối với Đức Maria là Hyperdulia – sự tôn kính cao nhất. Đối với các vị thánh được dành cho sự kính trọng Dulia – sự tôn kính. Cuối cùng, Thánh Giuse nhân hậu có sự tôn kính đặc biệt với danh hiệu là Protodulia – nghĩa là hạng nhất của sự sùng kính. Theo nghĩa nào đó, Thánh Giuse có đẳng cấp bởi sự thánh thiện, sự vĩ đại và sứ mệnh cao cả của ngài.

Thánh Bernardine Siena và Thánh Phanxicô Salê cho biết rằng Thiên Chúa sẽ luôn ban cho mỗi người những ân sủng cần thiết để trung thành với sứ mệnh hoặc ơn gọi của họ. Bí tích Hôn Phối ban cho đôi vợ chồng đầy đủ ân sủng để yêu nhau, chung thủy đến cuối đời, chấp nhận và nuôi dạy con cái kính sợ Chúa và yêu mến thánh Ý Ngài. Bí tích Truyền Chức Thánh giúp người thi hành sứ vụ linh mục là rao giảng, cử hành Thánh Lễ, và giao hòa các linh hồn với Thiên Chúa qua Bí tích Hòa Giải. Dĩ nhiên những người lãnh nhận các Bí tích ấy phải trung thành với các ân sủng liên quan các bí tích đó.

1. THÁNH GIUSE VÀ SỨ MỆNH

Thánh Giuse nhân hậu đã được kêu gọi thực hiện sứ mệnh cao cả nhất, do đó Thiên Chúa chắc chắn đã ban cho Thánh Giuse những ân sủng tương xứng với sứ mệnh cao cả của ngài. Nói cách khác, Thiên Chúa sẽ không bao giờ ra lệnh cho bất kỳ ai thực hiện một sứ mệnh – dù là nhỏ bé hay cao cả – mà không ban cho người đó đủ ân sủng để thực hiện sứ mệnh đó một cách trung thành và với tình yêu thương lớn lao.

2. HAI TRỌNG TRÁCH CỦA ĐỨC THÁNH GIUSE

Sau Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria, không ai được trao sứ mệnh và ơn gọi cao cả như Thánh Giuse. Thật vậy, Thánh Giuse đã được trao hai trong số những nhiệm vụ cao cả nhất trong lịch sử nhân loại. Đó là gì? Thánh Giuse được kêu gọi làm Bạn Trăm Năm của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Thánh Giuse cũng được Thiên Chúa gọi làm Dưỡng Phụ của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống. Đúng là sứ mệnh và ơn gọi cao cả của Thánh Cả Giuse tốt lành.

3. NGƯỜI TỐT LÀNH NHẤT THẾ GIỚI

Đó là trường hợp mà cho đến nay Thánh Giuse vẫn là người chồng tốt nhất trong lịch sử nhân loại. Vì vậy, tất cả những đàn ông đã chọn ơn gọi hôn nhân nên khiêm tốn cầu xin Thánh Giuse nhân lành ban ơn để sống trọn ơn gọi làm chồng của họ. Nếu có người nào chọn Bí tích Hôn Phối và khiêm tốn khẩn cầu Thánh Giuse nhân hậu nguyện giúp cầu thay, chắc chắn ngài sẽ ban cho người ấy những ơn khác thường.

Thánh Teresa Avila nói rằng tất cả các vị thánh đều có quyền thế để giúp chúng ta. Tuy nhiên, bà không bao giờ nhớ lại việc Thánh Giuse đã không giúp khi bà cầu xin ngài. Hơn nữa, Thánh Teresa nói rằng một số vị thánh chậm trễ việc cầu bầu, nhưng với Thánh Giuse thì không như vậy. Ngài hành động mau chóng và hiệu quả!

4. NGƯỜI CHA TỐT LÀNH NHẤT

Thánh Giuse không chỉ là “đệ nhất phu quân” mà còn là người cha tốt nhất trong những người cha. Một lần nữa, những đàn ông đã chọn Bí tích Hôn Phối và cởi mở với cuộc sống, nghĩa là sinh sản và có con, phải cố gắng trở thành những người cha tốt nhất. Vì thế, họ nên khiêm nhường cầu xin Thánh Giuse ban ơn sống yêu thương, hiến dâng, hy sinh và sẵn sàng chịu khổ, ơn gọi cao cả là làm cha. Trách nhiệm chính của những người cha là giúp vợ con đến nơi an toàn trên Thiên Đàng.

5. NGƯỜI BẢO VỆ VỢ CON

Một trong những điểm nổi bật trong đời Thánh Giuse là ngài không chỉ cung cấp mà còn bảo vệ Thánh Gia. Điều này được thấy rõ nhất khi vua Hêrôđê độc tìm giết tất cả trẻ em nam từ hai tuổi trở xuống tại Belem và vùng lân cận. Hêrôđê đã giết nhiều trẻ em vô tội, chúng ta gọi là các Thánh Anh Hài. Tuy nhiên, Thánh Giuse được sứ thần báo mộng nên đã vội vã giữa đêm lạnh giá, đem Mẹ Maria và Hài Nhi Giêsu trốn sang Ai Cập cho đến khi vua băng hà, nguy hiểm đã qua.

6. THÁNH GIUSE GIÚP ĐỠ NHỮNG NGƯỜI CHỒNG VÀ NGƯỜI CHA

Ngày nay, hơn bao giờ hết, có quá nhiều nguy cơ và hiểm họa cho gia đình, thế nên chúng ta thực sự cần Thánh Giuse hơn bao giờ hết. Chỉ một vài trong số các mối nguy tột cùng mà những người cha hiện đại phải đương đầu và chiến thắng với sự giúp đỡ của Thánh Giuse về chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa bất khả tri, chủ nghĩa khoái lạc, hình ảnh khiêu dâm, vấn đề đồng tính, sự thất vọng, sự ly dị, vấn đề an tử, sự nổi loạn và bất tuân (đặc biệt ở giới trẻ), chủ nghĩa tự do thái quá, chủ nghĩa tương đối về luân lý và sự lầm lẫn tai hại.

Tất cả đàn ông được kêu gọi sống đời sống gia đình – được kêu gọi yêu thương vợ, yêu thương và bênh vực con cái – phải ngước mắt lên, hướng tâm trí và linh hồn lên Thánh Giuse. Người ta không biết rằng bất cứ ai chạy đến cầu xin ơn bảo trợ của Thánh Giuse đều không phải thất vọng.

7. TIN TƯỞNG THÁNH CẢ GIUSE

Vì vậy, mong rằng tất cả chúng ta hướng về Thánh Cả Giuse, Đấng được ban cho rất nhiều danh hiệu vinh quang – Bổn Mạng Những Người Cha, Bổn Mạng Những Người Chồng, Bổn Mạng Các Gia Đình, Niềm Vinh Dự Đời Sống Gia Đình, Mẫu Gương Lao Động, Mẫu Gương Kiên Nhẫn và Thanh Khiết, Người Thầy Sống Nội Tâm, Nỗi Kinh Hoàng của ma quỷ, Mẫu Gương Tuân Phục, và Đấng Bảo Trợ Chết Lành. Hãy khiêm tốn cầu xin ngài giúp chúng ta hướng về Đức Mẹ, Bạn Trăm Năm của Thánh Giuse và là Mẹ Tâm Linh của chúng ta, và hướng về Chúa Giêsu, Thiên Chúa và Đấng Cứu Độ của chúng ta, đồng thời cầu xin ơn bảo vệ khỏi mọi sự dữ – nhất là tội lỗi, ơn sống thánh thiện và chết lành.

Nguyện xin cho chúng con được ở cùng Thánh Cả Giuse trên trời để ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi đến muôn đời. Amen.

ED BROOM, OMV

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)

Lễ Đức Phu Quân Giuse – 2021

Comments are closed.