Tự điển Thần học Tín lý Anh – Việt

0

Tự Ðiển Thần Học Tín Lý Anh Việt (English-Vietnamese Vocabulary of Dogmatic Theology) 

NGUỒN: Vietnamese Missionaries in Asia Home Page since November 01, 1996.

L.M. Giuse Vũ Kim Chính, SJ và Nhóm Phiên Dịch thực hiện

Xin nhấn vào đây để tải về máy

 

 

 

 

 

Comments are closed.