Giờ chầu Thiếu Nhi. Chúa nhật I-XXXIV Thường Niên B

0

 CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – B

NGÀI LÀM MỌI SỰ TỐT ĐẸP!

Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Mc7,31–37

7:31   Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi địa hạt Tyrô, ngang qua Siđon, đến biển Galilêa, vào giữa miền Thập tỉnh.

7:32   Người ta đem đến cho Người một kẻ câm điếc và xin Người đặt tay trên kẻ ấy.

7:33   Người kéo anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.

7:34   Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: “Ephpheta”, nghĩa là “Hãy mở ra”.

7:35   Lập tức tai anh mở ra, lưỡi anh ta được tháo gỡ và anh nói được rõ ràng.

7:36   Chúa Giêsu ra lệnh cho họ đừng nói cho ai biết. Nhưng Người càng ra lệnh thì họ càng loan truyền mạnh hơn.

7:37   Họ đầy lòng thán phục, mà nói: “Ngài làm mọi sự tốt đẹp, Ngài làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được !”

 2. Suy niệm:

Các em yêu quý,

Nếu có dịp thăm viếng và nói chuyện với các bạn ở trường học khiếm thính, các em sẽ thấy những thiệt thòi mất mát mà các bạn này phải chịu. Thường bệnh câm hay đi liền với điếc và ngược lại. Các bạn này chỉ có thể giao tiếp, nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của cử điệu, dĩ nhiên các bạn cũng có thể dùng thư từ hay vi tính… Các em khi muốn nói chuyện với các bạn cũng phải học biết ngôn ngữ của cử điệu mới có thể hiểu và làm cho các bạn hiểu mình.

Đối với các bạn câm điếc này, được đi học là một diễm phúc, dù chỉ học ở trường chuyên biệt dành cho các bạn. Việc đi học cũng giúp các bạn phần nào vượt qua được mặc cảm của bệnh tật, thua thiệt hay kém cỏi hơn những bạn bè cùng trang lứa như các em, để có thể nói lên tiếng nói của riêng mình, những ước nguyện của tuổi trẻ, nhất là để có thể được hoà nhập vào xã hội cộng đồng như bao các bạn em đây.

Thánh Marcô trong Tin Mừng hôm nay cũng thuật lại việc Chúa chữa cho một người câm điếc nói được và nghe được. Mọi người ai nấy đều khâm phục Chúa. Họ nói: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được.”

Câu nói “Người làm mọi sự tốt lành” gợi lại cho ta hình ảnh xưa kia khi Thiên Chúa Giavê sáng tạo trời đất và muôn vật. Sau mỗi lần sáng tạo, nhìn lại công trình của mình, Thánh Kinh nơi Sách Sáng Thế nói: Thiên Chúa thấy mọi sự Người làm đều tốt đẹp.

Và lời “cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được” cũng gợi lại cho ta hình ảnh mà năm xưa Tiên Tri Isaia đã loan báo về ngày Thiên Chúa sẽ thăm viếng và cứu vớt Dân Người tuyển trọn.

“Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy… Hãy mừng rỡ trổ bông, hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ và hân hoan múa nhảy reo hò… Hãy nói với kẻ nhát gan: “Can đảm lên, đừng sợ! Thiên Chúa của anh em đây rồi… Chính Người sẽ đến cứu anh em”. Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò…” (x. Is 35, 1 – 7).

Lời về Đấng Thiên Chúa viếng thăm ấy hôm nay được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu đầy yêu thương và quyền năng.

Các em yêu quý, qua việc Chúa Giêsu chữa người câm điếc hôm nay, Chúa mời gọi các em hãy tin tưởng vào Chúa quyền năng. Ngài là Đấng Toàn Năng, Toàn Ai. Tình thương của Chúa vô hạn, quyền năng của Chúa vô biên. Vậy giờ đây các em hãy dâng lên Chúa tâm tình thờ lạy tôn kính và tha thiết xin Chúa mở mắt, mở tai, mở rộng cõi lòng để em có thể lắng nghe Lời Chúa, chiêm ngắm Lời Chúa ngự trong tâm hồn em và để cho Lời Chúa hướng dẫn cuộc đời em hôm nay và mai ngày.  Nhờ đó, em sẽ trở thành người nói Lời Chúa cho mọi người quanh em.

& —

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Xưa Chúa đã mở tai người điếc, mở miệng người câm, và cho họ nghe được, nói được. Giờ đây, con tha thiết xin Chúa cũng hãy mở tai con, mở miệng con để từ hôm nay, con biết lắng nghe và có thể nghe tiếng Chúa nói với con; để từ hôm nay con biết nói lời của Chúa, lời yêu thương, lời của tha thứ, cảm thông, lời của sự nâng đỡ, an ủi, động viên khích lệ… Và như thế con đang thực sự ca ngợi tình yêu cứu độ của Chúa và loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin mở miệng lưỡi con, xin mở đôi tai tâm hồn con. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Comments are closed.

phone-icon