Giờ chầu Thiếu Nhi. Chúa nhật I-XXXIV Thường Niên B

0

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – B

LUÔN ĐÁP TIẾNG CHÚA KÊU MỜI

Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa:  Mc1,14–20

1:14   Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu đến xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa,

1:15   Người nói rằng: “Thời giờ đã mãn và Nước Thiên Chúa đã gần; anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

1:16   Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em của ông là Anrê đang thả lưới xuống biển ; vì họ là những người đánh cá.

1:17   Chúa Giêsu nói với họ: “Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các ông trở thành những kẻ chài lưới người.”

1:18   Lập tức, các ông bỏ lưới và đi theo Người.

1:19   Đi xa hơn một chút, Người thấy Giacôbê, con của Giêbêđê, và em của ông là Gioan đang xếp lưới trong thuyền,

1:20   Người liền gọi các ông. Vậy, họ bỏ cha mình là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.

 2. Suy niệm:

Các em thiếu nhi yêu quý, Tin Mừng thánh Marcô mà các em vừa nghe cho ta chiêm ngắm Chúa Giêsu khởi đầu đời hoạt động công khai ra đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Chúa cũng kêu gọi một số người làm môn đệ Chúa, để cùng Chúa loan báo Tin Mừng cho muôn người, muôn nơi khắp cùng trái đất.

Sứ điệp chính mà Chúa rao giảng là kêu gọi mọi người “hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”, vì “thời giờ đã mãn và Nước Thiên Chúa đã gần đến.”

“Thời giờ đã mãn” mà Chúa nói ở đây chính là thời gian chờ đợi Đấng Cứu Thế của dân tộc đã chấm dứt, như lời Thiên Chúa Giavê hứa, vì Đấng Cứu Thế đã đến rồi và Ngài đã khai mở Thời Đại Mới, Thời Nước Chúa được thiết lập với ơn cứu rỗi và ơn Thánh Thần Chúa ban tặng cho hết mọi người, mọi dân tộc. Do đó, “sám hối và tin vào Tin Mừng” là hai điều cần để tâm hồn xứng đáng đón nhận ơn Chúa ban ấy, và để được gia nhập Nước Chúa, đồng thời trở nên những người cộng tác đích thực của Chúa trong việc làm cho Nước Chúa ngày một rộng mở, được nhiều người biết đến mà đón nhận ơn thánh của Chúa ban.

Mẫu gương của các môn đệ Chúa gọi đầu tiên hôm nay cũng mời gọi các em hãy học tập và bắt chước. Dĩ nhiên Chúa Giêsu đã gọi các ông trước, vì yêu thương và vì muốn mời gọi các ngài cộng tác, nhưng thái độ dứt khoát theo Chúa của các ngài thật là hành động anh hùng, đáng khâm phục, và đáng để được mọi Kitô hữu bắt chước, noi theo, trong hành trình ơn gọi của mỗi người khi đáp lại lời mời gọi của Chúa.

“Đang lúc đi dọc bở biển Galilêa, Ngài thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới dưới biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ chài lưới người”. Rồi “đi xa hơn một chút nữa, Ngài thấy Giacôbê… và em là Gioan đang xếp lưới dưới thuyền”, Ngài cũng mời gọi các ông. Tất cả các ông như lời thánh Marcô kể hôm nay, đều “lập tức bỏ lưới”“đi theo” Chúa Giêsu. Giacôbê và Gioan “bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Ngài.”

Các em yêu quý, lúc này Chúa Giêsu Thánh Thể cũng đang trìu mến ngỏ lời với mỗi người trong các em và Chúa mời gọi các em, “Con hãy theo Chúa”. Hướng lòng lên Chúa và lắng nghe lời mời gọi thân thương của Chúa, các em hãy nói với Chúa tâm tình yêu mến, cảm tạ, vì Chúa đã thương mời gọi em theo Chúa làm môn đệ của Chúa, đồng thời nói lên quyết tâm theo Chúa của các em.

& —

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con cám ơn Chúa vì hôm nay qua mẫu gương của các Tông Đồ, Chúa mời gọi con hãy theo Chúa để làm môn đệ của Chúa.

Các thánh Tông Đồ xưa đã đáp lại lời Chúa mời gọi ngay khi các ngài đang làm việc bổn phận hàng ngày. Người thì đang bắt cá, người thì đang giặt lưới, xếp lưới… Vậy lạy Chúa, xin Chúa cũng cho con và các bạn của con luôn biết đáp lại lời Chúa mời gọi “Hãy theo Thầy” trong mỗi công việc bổn phận hằng ngày của chúng con, việc học tập, làm bài, việc phụ giúp ba mẹ, giúp đỡ các anh chị, các em…

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp con ý thức luôn rằng mỗi khi con chu toàn thật tốt các việc bổn phận hằng ngày là con đang đáp lại tiếng Chúa gọi chúng con: “Hãy theo Thầy”.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tha thiết xin Chúa Thánh Thể giúp con ý thức rằng mỗi khi con biết sẵn sàng giúp đỡ bạn bè con, đối xử tốt với mọi người, là mỗi lần con lại đáp tiếng Chúa gọi con: “Hãy theo Thầy” ….

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Comments are closed.