Giờ chầu Thiếu Nhi. Chúa nhật I-XXXIV Thường Niên B

0

 CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN – B

YÊU CHÚA LÀ YÊU ANH EM

Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Mc12,28b–34 (Đnl 6,2–6; Dt7,23–28)

12:28b Khi ấy, có một người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong mọi điều răn, điều nào trọng nhất?”

12:29   Chúa Giêsu đáp: “Điều răn trọng nhất chính là: “Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất,

12:30   ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi.

12:31   Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Không có điều răn nào trọng hơn hai điều răn đó.”

12:32   Người luật sĩ thưa: “Thưa Thầy, đúng lắm ! Thầy dạy phải lẽ khi nói “Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Ngài không có Chúa nào khác;

12:33   yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình và yêu người thân cận như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và hy lễ.”

12:34   Thấy người ấy trả lời khôn ngoan, Chúa Giêsu nói: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu.” Và không ai dám chất vấn Người thêm điều gì nữa.

2. Suy niệm:

Các em yêu quý,

Thánh Marcô hôm nay cho ta nghe lại lời dạy của Chúa về giới răn yêu thương. Đây là giới răn cao trọng nhất, như lời Chúa Giêsu khẳng định với thầy Luật sĩ Biệt phái, khi trả lời câu hỏi của ông “trong các giới răn điều nào quan trọng nhất?”. Chúa nói: “Không có giới răn nào quan trọng hơn hai giới răn” – mến Chúa và yêu người.

Thời Chúa Giêsu, người Do Thái có 613 khoản luật, chi phối toàn bộ đời sống của họ về tôn giáo, văn hoá cũng như hoạt động xã hội và chính trị. Trong 613 khoản ấy chia làm 2 nhóm, nhóm luật được phép làm và nhóm luật ghi điều cấm không được làm (248, 365). Tuy nhiên, các thầy tiến sĩ luật lại không đồng nhất ý kiến với nhau đâu là giới răn quan trọng nhất. Vì thế, khi thấy Chúa Giêsu giảng dạy nơi Đền thờ đầy uy quyền và khôn ngoan, thì một thầy luật sĩ đến hỏi Chúa để biết ý kiến của Chúa thế nào: Trong các giới răn, điều nào là quan trọng nhất?

Các em thấy Chúa Giêsu đã không ngần ngại, nhưng nhanh nhẹn và mạnh mẽ đưa ra câu trả lời, như thể điều ấy xuất phát từ nơi tâm hồn tràn đầy tình yêu mến của Chúa dành cho Chúa Cha và tình yêu quan tâm của Chúa dành cho mọi người, nhất là những người nghèo:

“Chúa Giêsu đáp: giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào quan trọng hơn hai giới răn đó”.

Các em yêu quý, lúc này Chúa Giêsu Thánh Thể cũng muốn nói với các em và tha thiết mời gọi các em hãy sống yêu thương, vì yêu thương là thâu tóm mọi điều Chúa dạy. Đó là lý do vì sao suốt cuộc đời, Chúa Giêsu luôn thể hiện tình yêu thương đối với hết mọi người Chúa gặp gỡ, Chúa tiếp xúc: một người cùi, một người ăn xin vệ đường, một bà goá nghèo, những bậc học thức quyền quý như các thầy thông luật hôm nay, hay những người ít học như các môn đệ, những người thâu thuế, những người tội lỗi như Matheu – Levi hay Maria Madalena… Tất cả đều được Chúa biểu lộ tình yêu thương và tất cả đều cảm nhận rằng họ có chỗ đứng trong ánh mắt và trong trái tim của Chúa.

Giờ đây, một lần nữa các em hãy hướng lòng lên Chúa để được thật gần bên Chúa mà cảm nếm tình yêu Chúa dành cho em, nơi Thánh Thể nhiệm mầu Chúa đây và xin Chúa Thánh Thể cho em cảm nhận luôn rằng: em luôn luôn ở trong trái tim yêu thương của Chúa Thánh Thể.

& —

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con cảm ơn Chúa vì Chúa luôn đặt con trong trái tim yêu thương của Chúa. Xin Chúa Thánh Thể ban cho con tâm hồn đơn sơ khiêm nhường và yêu mến Chúa, luôn tìm làm đẹp lòng Chúa qua việc con sống yêu thương các bạn bè con, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ và kính yêu thầy cô con. Con xin Chúa Thánh Thể cũng luôn gìn giữ các ngài, nhất là cha xứ, cha phó, quý cha, quý dì, quý thầy và các anh chị giáo lý viên. Xin gìn giữ các ngài luôn thật gần trái tim Chúa.

Chúa ơi, xin cho con tin rằng, với ơn Chúa giúp, con có thể yêu Chúa và yêu mến anh chị em con, như Chúa đã yêu con. Xin giúp con biết cách làm cho mọi người nhận ra tình yêu Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời con và cuộc đời họ. Lạy Chúa, xin dạy con cách yêu thương phục vụ của Chúa.

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Comments are closed.

phone-icon